محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » شدیدا لاغر شدن در خواب مفهومش چیست

شدیدا لاغر شدن در خواب مفهومش چیست

آموزشی | ۸ بازدید

عکس, شدیدا لاغر شدن در خواب مفهومش چیست

تعبیر خواب اینکه در خواب به شدت لاغرو استخوانی شده اید این است که شما حس می‌کنید که قادر نیستید خودتان را را حفظ کنید (از پس خود بر آیید) یا روی پای خود و حرف هایتان بایستید.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کار‌ها می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:  اگر ببینی کتف تو ضعیف است و صحیح و سالم نمی‌باشد، حق مردم بر گردن تو خواهد بود.

به طور کلی رویای لاغری، احساس ضعف در محیطی خاص را بیان می‌کند. به طور مثال اگر شما خود را لاغرتر از همکارتان مشاهده کردید، نمایانگر احساس ضعف و ناتوانی در محیط کار است. در برخی موارد این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با دور شدن از وظایف و چالش‌های کاری باشد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰