شرایط دقیق فروش خودرو به مادران

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شرایط دقیق فروش خودرو به مادران

عکس, شرایط دقیق فروش خودرو به مادران

در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول در این بخشنامه بیش از ظرفیت فروش باشد پس از برگزاری قرعه کشی، در صورت منتخب شدن امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه خودرو فراهم می‌شود و در غیر این صورت برای همه مادران مشمول که شرایط آنها به تائید سازمان‌های ذی ربط برسد، امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه میسر خواهد شد.

متقاضیان با مراجعه به آدرس اینترنتی saipa.iranecar.com می‌توانند فرآیند ثبت نام در طرح مذکور را انجام دهند. بر این اساس زمان تحویل خودروها حداکثر۹۰ روزه در نظر گرفته شده است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر