یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

شرط های ده گانه مرد برای طلاق دادن زنش

عکس, شرط های ده گانه مرد برای طلاق دادن زنش

شروط ده گانه طلاق برای مرد که میتواند با آنها همسرش را طلاق دهد :

*توافق زوجین برای طلاق
*استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
*سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.
*ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره ­آمیز باشد.
*ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.
*نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک
*محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
*صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
*اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی
*در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر