شماره و آموزش رنگ مو کاراملی شنی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شماره و آموزش رنگ مو کاراملی شنی

عکس, شماره و آموزش رنگ مو کاراملی شنی

برای استفاده از فرمول زیر، هر چه موهای شما به پایه نزدیک تر باشد، رنگ بسیار زیباتر خواهد بود.

پایه ۸ یا ۹ دکلره
کاراملی پایه ۹: سه چهارم تیوپ
رنگ مو شنی پایه ۸: یک چهارم تیوپ
رنگ مو یاسی: نصف تیوپ
واریاسیون بنفش و نقره ای: دو سانت
اکسیدان ۶ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر