شماره و فرمول ترکیب رنگ مو شرابی بنفش تیره

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شماره و فرمول ترکیب رنگ مو شرابی بنفش تیره

عکس, شماره و فرمول ترکیب رنگ مو شرابی بنفش تیره

فرمول زیر را برای ایجاد این رنگ روی موهای پایه ۵ تا ۷ امتحان کنید.

یک سوم تیوپ رنگ مو شماره ۴.۶
دو سوم تیوپ رنگ شماره ۴۴.۵۶
دو سوم تیوپ رنگ شماره V. ۲
یک سوم تیوپ از رنگ موی شماره ۳.۶
اکسیدن ۹ درصد: به میزان لازم
اکسیدان ۶ درصد: به میزان لازم

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر