محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آرایشی » شماره و کاتالوگ رنگ موی قهوه ای دارچینی

شماره و کاتالوگ رنگ موی قهوه ای دارچینی

آرایشی | ۹ بازدید

عکس, شماره و کاتالوگ رنگ موی قهوه ای دارچینی عکس, شماره و کاتالوگ رنگ موی قهوه ای دارچینی

رنگ موی قهوه ای دارچینی
رنگ موی ماهگونی شماره ۹ : به میزان ۱/۳ تیوپ + رنگ موی مسی شماره ۷ : ۱/۳ تیوپ + رنگ موی قهوه ای طلایی شماره ۷ : ۱/۳ تیوپ + اکسیدان شماره ۲ + واریاسیون نقره ای

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آرایشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰