شهر زیرزمینی سامن ملایر قبل دوره اشکانیان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شهر زیرزمینی سامن ملایر قبل دوره اشکانیان

عکس, شهر زیرزمینی سامن ملایر قبل دوره اشکانیان

باستان شناسان هسته اولیه شهر را متعلق به قبل از دوره اشکانیان می‌دانند که در طول تاریخ به وسعت آن افزوده شده‌است. این شهر در سال ۱۳۸۴ به‌طور اتفاقی کشف شد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر