یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

صدف برای رسوب نکردن کتری عروس خانم ها

عکس, صدف برای رسوب نکردن کتری عروس خانم ها

عروس خانم ها یا خانم هایی که کتری و سماور جدید خریداری کرده اید یا اینکه به سختی رسوب کتری قدیمی خود را از بین برده اید برای پیشگیری از رسوب کردن یک راه حل ساده وجود دارد. می‌توانید چند عدد گوش‌ماهی یا فلس درون آن قرار دهید تا همه رسوبات را به خود جذب کند و از گچ‌گرفتگی جلوگیری شود. این کار را حتما انجام دهید تا از شر رسوب های کتری خلاص شوید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر