یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

طلاق از طرف مرد و نارضایتی زن از طلاق

عکس, طلاق از طرف مرد و نارضایتی زن از طلاق

متاسفانه در بعضی از موارد مرد می خواهد همسرش را طلاق بدهد و زن به این طلاق راضی نیست . زنی که شوهرش را دوست دارد اما مجبور است تن به طلاق بدهد. چرا که در عقد نامه حق طلاق با مرد است.  امامرد باید کاملا حقوق قانونی زن را بپردازد . اگر این سوال برای شما ایجاد شده که در صورت درخواست مرد برای طلاق باید مهریه را یکجا بپردازد. اینگونه نیست و در هر شرایطی که طلاق صورت بگیرد مرد میتواند از قانون قسطی شدن مهریه استفاده کند.

 اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟

در قوانین جاری کشور طلاق در اختیار شوهر است و او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و دادن دادخواست طلاق همسرش را طلاق بدهد. در این خصوص رضایت زن شرط نیست یعنی اگر زن طلاق نخواهد ولی مرد اصرار به آن داشته باشد در نهایت دادگاه ناگزیر به صدور حکم طلاق می باشد.. مواردی مثل شرط تنصیف اموال، مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و نحله در این گونه طلاق باید کاملا از سوی مرد پرداخت شود. چه بسیار شاهد دادنامه های طلاق بوده ایم که رای طلاق صادر شده است ولی مرد به دلیل عدم توانایی نتوانسته رای طلاق را اجرا کند.

 مدت زمان طلاق از طرف مرد

بستگی به دادگاه رسیدگی کننده و از همه مهمتر اعتراض یا عدم اعتراض زوجه دارد با این توضیح که مراحل دادخواست طلاق از طرف مرد ۳ مرحله ای است و شامل دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می شود و اگر زنی مخالف طلاق باشد می تواند پرونده را تا رای نهایی دیوان عالی کشور طولانی کند. با تمام این کارها در نهایت طلاق صادر می شود اما وقتی زن اعتراض کند مسائل مالی کاملا شفاف سازی می شود.

اگر زن راضی به طلاق نباشد موجب طولانی شدن پرونده طلاق می شود حتی یک سال یا بیشتر . درخواست مطالبات مالی ناشی از ازدواج در دادخواست طلاق از طرف مرد از موجبات طولانی شدن پرونده خواهد شد. به عنوان مثال اگر زوجه ضمن دادخواست طلاق مرد در جلسه دادرسی شخصا یا توسط وکیل، مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را کند. پرونده از سوی دادگاه جهت کارشناسی، وقت نظارت برای آن تعیین می شود چه بسا که پس از کارشناسی، یکی از طرفین به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس معترض باشد، که موضوع به هیات کارشناسان ارجاع داده می شود. بنابراین اصل طلاق برای شوهر راحت خواهد بود ولی پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج مشکل ساز خواهد بود . پس اگر زن طلاق نخواهد و اگر مرد دادخواست طلاق بدهد اعتراض زوجه (زن) موجب اطاله دادرسی خواهد شد و ضمنا مطالبه مهریه ، اجرت المثل و نصف دارایی – در فرض استحقاق زوجه – از موجبات طولانی تر شدن پرونده و یا اجرا نشدن حکم طلاق خواهد بود.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر