علت اینکه سفیده تخم مرغ برای ماسک خوب کف نمی کند

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

علت اینکه سفیده تخم مرغ برای ماسک خوب کف نمی کند

عکس, علت اینکه سفیده تخم مرغ برای ماسک خوب کف نمی کند
همان طور که می دانید یکی از راه های مهم زیبا سازی پوست استفاده از کف سفیده تخم مرغ بر روی پوست است که این کف باید کاملا سفت و شبیه خامه بشود . سوالی که ایجاد می شود این است که چرا سفیده تخم مرغ من فقط کمی پف کرده و اصلا به شکل تصویر بالا در نمی آید ؟ پاسخ این است که شما نباید سفیده تخم مرغ را دست هم بزنید و این کار باید حتما حتما با همزن برقی روی دور تند برای مدت دو دققیه انجام شود . در غیر این صورت ماسک سفیده تخم مرغ روی پوست شما تاثیر خاصی ندارد و شاید برای چیزی حدود نیم ساعت پوست شما را اندکی سفت نگه دارد . اما اگر ماسک را به روش اضولی روی پوست خود بگذارید متوجه ی تاثیرات شگفت آن روی پوست خود خواهید شد .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر