علت بریده بریده شدن ادرار و نشانه های سنگ مثانه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

علت بریده بریده شدن ادرار و نشانه های سنگ مثانه

عکس, علت بریده بریده شدن ادرار و نشانه های سنگ مثانه

دیر رفتن به دستشویی و عدم به موقع تخلیه ادرار می تواند منجر به سنگ مثانه شود . سنگ مثانه با نشانه های زیر ظاهر می شود :

مشکل در دفع ادرار، قطع شدن و ایجاد وقفه در جریان ادرار
وجود خون در ادرار
ادرار تیره رنگ یا ادرار با رنگ تیره غیرطبیعی
درد در پایین شکم
ادرار همراه با درد
تکرر ادرار

حتی اگرنتوانستید به موقع ادرار کنید حتما از توصیه های زیر استفاده نمایید :

پا‌ها را به صورت ضربدری در حالی که ایستاده ایم قرار دهیم، این امر باعث می‌شود که فشار روی مجاری ادرار قرار گیرد و تخلیه آن کمی به تعویق بیفتد.اگر گازی در درون روده خود حبس کرده اید دفع کنید، زیرا باعث تحریک شدن مثانه می‌شود.
هر وقت از خواب بیدار می‌شوید مثانه را خالی کنید، هرچند عجله داشته باشید، زیرا این امر باعث ایجاد یه چرخه منظم و درست برای ادرار کردن می‌شود.تا لحظه‌ای که دیگر توانی برای نگه داشتن ادرار ندارید، آن را نگه ندارید و قبل از رسیدن به این مرحله مثانه را خالی کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر