عواملی که دمای بدن را به صورت کاذب بالا می برند

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

عواملی که دمای بدن را به صورت کاذب بالا می برند

عکس, عواملی که دمای بدن را به صورت کاذب بالا می برند
در زمان اندازه گیری تب در تابستان دقت داشته باشید که بعضی از عوامل به صورت کاذب و موقت دمای بدن شما را بالا می برند .
ورزش
لباس زیاد به تن داشتن
حمام داغ
هوای بسیار گرم محیط
نوشیدن نوشیدنی های داغ یا خوردن غذای داغ
حتما دمایی را که به آن مشکوک هستید، ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بعد دوباره اندازه بگیرید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر