عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی

وپس از انجام مراحل زیر و اضافه کردن ادویه های ذکر شده در زیر بگذارید مرغ به مدت  ۱ تا ۱/۵ ساعت در فر با دمای ۱۸۰ و در توستر با دمای ۱۴۰ بپزد.

پودر پاپریکا ، پودر سیر ، پودر پیاز ، فلفل قرمز ، فلفل سیاه و سفید ، آویشن ، نمک ، روغن زیتون

عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی عکس, عکس به عکس تا درست کردن مرغ بریانی

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر