عکس و آموزش رنگ موی آبی کاربنی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

عکس و آموزش رنگ موی آبی کاربنی

عکس, عکس و آموزش رنگ موی آبی کاربنی

در روش اولم از پودر دکلره غیررنگی استفاده می شود. به این صورت که ابتدا موهای خود را به پایه ۹ یا ۱۰ برسانید و سپس رنگ آبی فانتزی یا واریاسیون آبی را با اکسیدان ۹ یا ۶ درصد ترکیب کنید.

در روش دوم از پودر دکلره آبی استفاده کنید. در این روش اگر موهایتان ضخیم و قوی است از اکسیدان ۱۲ درصد و اگر موهای ضعیف و نازکی دارید از اکسیدان ۶ و ۹ درصد استفاده کنید. برای بدست آمدن تناژ دلخواه می توانید کمی واریاسیون آبی نیز به آن اضافه کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر