فاصله بین دوز اول و دوم واکسن کرونا و حل مشکل کمبود آن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فاصله بین دوز اول و دوم واکسن کرونا و حل مشکل کمبود آن

عکس, فاصله بین دوز اول و دوم واکسن کرونا و حل مشکل کمبود آن
خبری خوش برای افرادی که واکسن کرونا را زده اند از هفته ی آینده مشکل کمبود واکسن در کشور حل شده و واکسن در اختیار مراکز بهداشت قرار خواهد گرفت. رئیسی با بیان اینکه وجود فاصله زمانی بین فاز اول و دوم تزریق واکسن مشکل چندانی برای کسانی که دز اول واکسن را تزریق کرده اند ایجاد نمی‌کند خاطرنشان کرد: افرادی که دز اول واکسن سینوفارم را تزریق کرده اند دو تا چهار هفته و افرادی که واکسن اسپوتنیک وی را تزریق کردند ۴ تا ۱۲ هفته برای تزریق دز دوم این واکسن‌ها فرصت دارند و لذا مشکل مشکل خاصی برای این افراد پیش نخواهد آمد.نتایج نهایی فاز دوم مطالعات بالینی واکسن کوو برکت هفته آینده اعلام می‌شود و در صورت تایید نهایی، واکسیناسیون گروه‌های هدف با نوع ایرانی این واکسن از اواخر خرداد ماه و اوایل تیرماه آغاز می‌شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر