یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آرایشی

فرمول تخصصی رنگ موی زیتونی شنی طلایی

عکس, فرمول تخصصی رنگ موی زیتونی شنی طلایی

زیباترین رنگ موی سامبره همین فرمول است که در زیر به شما یاد می دهیم. رنگ موی زیتونی شنی طلایی از خانواده بلوند است و زیبایی خاصی به موهای شما می دهد.

پایه مو ۹ دکلره
رنگساژ
رنگ موی شنی ۹ فراماسی ۱۵ سانت
رنگ موی طلایی ۸ فراماسی ۱۵ سانت
رنگ مو طیبعی ۹ فراماسی ۱۰ سانت
روشن کننده ۰۰۰ ۱۰ سانت
اکسیدان نیم. ۲ برابر

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر