فرمول ترکیب بنفش تیره بدون دکلره برای موها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول ترکیب بنفش تیره بدون دکلره برای موها

عکس, فرمول ترکیب بنفش تیره بدون دکلره برای موها

رنگ مو بنفش شماره ۶: نصف تیوپ
پودر دکلره بنفش: یک پیمانه
واریاسیون بنفش: یک و نیم بند انگشت

رنگ موی بنفش تیره بدون دکلره را در دو حالت می توانید روی موهایتان اجرا کنید. حالت اول در صورتی است که موهایتان از قبل دکلره داشته که باید از اکسیدان شماره ۶ استفاده کنید. اما در صورتی که موهایتان دکلره نداشته یا رنگ موی معمولی و بلوند تیره دارید، باید از اکسیدان شماره ۹ را با ترکیب زیر مخلوط کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر