فرمول ترکیب رنگ مو خاکستری در منزل

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول ترکیب رنگ مو خاکستری در منزل

عکس, فرمول ترکیب رنگ مو خاکستری در منزل

برای در آوردن موها به رنگ خاکستری فط کافی است که از فرمول زیر پیروی کنید.

رنگ موی ۸ + ۸٫۳۲
رنگ موی e۷ رنگ زیتونی
اکسیدان ۶ درصد یا شماره ۱

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر