فرمول جذاب شرابی بنفش با دکلره برای موها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول جذاب شرابی بنفش با دکلره برای موها

عکس, فرمول جذاب شرابی بنفش با دکلره برای موها

موهایتان را باید به پایه ۷ برسانید.
رنگ آلبالویی روشن به میزان ۱۰۰ میل
شرابی روشن به میزان ۵۰ میل
بلوند قرمز به اندازه ۴۰ میل از تیوپ
بلوطی روشن به اندازه به اندازه ۵۰ میل
اکسیدان ۹ درصد به میزان لازم
واریاسون قرمز به اندازه ۵ میل

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر