فرمول در آوردن رنگ موی عسلی روشن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول در آوردن رنگ موی عسلی روشن

عکس, فرمول در آوردن رنگ موی عسلی روشن

پایه دکلره ۸ یا ۹
رنگ طلایی شماره ۸= یک چهارم تیوپ
رنگ بژ شماره ۷= یک چهارم تیوپ
مسی شماره ۷= نصف تیوپ
واریاسیون بنفش- ۲ سانت
اکسیدان شماره ۱

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر