یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آرایشی

فرمول در آوردن زیباترین رنگ یاسی روی موها

عکس, فرمول در آوردن زیباترین رنگ یاسی روی موها

فرمول های ترکیبی رنگ یاسی
رنگ یاسی + پودر یاسی + ۲ سانت واریاسیون نقره ای + رنگ مو شماره ۱۰.۱ + مقداری واریاسیون بنفش + پایه دکلره ۱۰

*** توجه داشته باشید برای بدست آوردن رنگ یاسی ابتدا باید موهایتان را تا پایه ۱۰ دکلره برسانید سپس با کمک فرمول ذکر شده موهایتان را رنگ بزنید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر