فرمول دقیق اندازه گیری متابولیسم بدن زن و مرد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول دقیق اندازه گیری متابولیسم بدن زن و مرد

عکس, فرمول دقیق اندازه گیری متابولیسم بدن زن و مرد

 

BMR ‎ یا میزان متابولیسم بدن خود را از طریق فرمول بالا به دست بیاورید . دانستن BMR ‎ نقش مهمی در کمک به چربی سوزی سریع تر در بدن هر فرد دارد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر