فرمول دقیق رنگ موی شرابی بادمجانی بدون دکلره

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول دقیق رنگ موی شرابی بادمجانی بدون دکلره

عکس, فرمول دقیق رنگ موی شرابی بادمجانی بدون دکلره

شرابی پایه چهار به میزان یک چهارم تیوپ
شرابی پایه پنج سه چهارم تیوپ
دو سانت واریاسون آبی
دو سانت واریاسون بنفش
اکسیدان شماره یک به میزان لازم

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر