فرمول دقیق رنگ موی شکلاتی کاراملی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول دقیق رنگ موی شکلاتی کاراملی

عکس, فرمول دقیق رنگ موی شکلاتی کاراملی

برای استفاده از این رنگ موهای شما باید رنگ نشده یا به رنگ قهوه ای یا طلایی با پایه ۴ تا ۶ باشد.

کاراملی پایه ۷: نصف تیوپ
شکلاتی پایه ۷: یک چهارم تیوپ
دودی پایه ۷: یک هشتم تیوپ
زیتونی پایه ۷: یک هشتم تیوپ
واریاسیون آبی و بنفش: دو سانت از هر کدام
اکسیدان ۹ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر