فرمول دقیق رنگ مو عسلی متوسط

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول دقیق رنگ مو عسلی متوسط

عکس, فرمول دقیق رنگ مو عسلی متوسط

پایه دکلره ۸
رنگ مو طلایی شماره ۸= نصف تیوپ
مسی شماره ۷= نصف تیوپ
بژ شماره ۷= یک هشتم تیوپ
رنگ دودی شماره ۷= یک هشتم تیوپ
واریاسیون آبی و بنفش= هرکدام ۲ سانت
اکسیدان شماره ۲

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر