فرمول دودی قهوه ای پایه ۶ روی موها با عکس

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول دودی قهوه ای پایه ۶ روی موها با عکس

عکس, فرمول دودی قهوه ای پایه ۶ روی موها با عکس

برای داشتن رنگ موهای دودی قهوه ای پایه ۶ بدون پودر دکلره از فرمول زیر بهره ببرید. نخست موهای خود را به پایه ۶ برسانید که باید آن را به میزان برابر با رنگ دودی شماره ۶ ترکیب کنید. سپس برای رفع تناژ بدرنگ مو از واریاسیون استفاده کنید. فرمول این رنگ خاص دخترانه به شرح زیر است:

قهوه ای طبیعی پایه ۶
دودی پایه ۶
واریاسیون نقره ای: ۱۰ سانت

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر