فرمول رنگساژ خاکستری انواع کرم نسکافه ای و کنفی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگساژ خاکستری انواع کرم نسکافه ای و کنفی

عکس, فرمول رنگساژ خاکستری انواع کرم نسکافه ای و کنفی

فرمول رنگساژ خاکستری :
رنگ  A8 خاکستری ۱/۴ تیوپ(ده سانت+۳۰ الی ۵۰CC اکسیدان شماره ۱ روی پایه ۹

فرمول رنگساژ  انواع کرم :

کرم دودی : C8 و ۱۰٫۰ با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹ دکلره
کرم چرک : ۹٫۱۶ مارک ویلا با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹ دکلره
کرم نخودی :۱۰٫۱۳ ویلا با اکسیدان ۶ یــــا N8 با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹

نسکافه ای : ۸ شکلاتی با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹ دکلره

کنفی : C7 و بژ ۷ با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹ دکلره

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر