فرمول رنگساژ زیتونی دودی ماسه ای خاکی پیازی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگساژ زیتونی دودی ماسه ای خاکی پیازی

عکس, فرمول رنگساژ زیتونی دودی ماسه ای خاکی پیازی

فرمول رنگساژ ماسه ای :۶٫۳۲ با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۷ دکلره

فرمول رنگساژخاکی : N7 و کمی شکلاتی ۶ با اکسیدان ۶ رو پایه ی ۸-۹۹ دکلره

فرمول رنگساژپیازی : t10 با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹ دکلره

فرمول رنگساژزیتونی دودی :C8 و m7 با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹ دکلره

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر