فرمول رنگساژ زیتونی طلایی کاهی عروسکی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگساژ زیتونی طلایی کاهی عروسکی

عکس, فرمول رنگساژ زیتونی طلایی کاهی عروسکی

عروسکی : ۱۲٫۸ پادینا با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹ دکلره

رنگساژ کرم (کاهی):
رنگ N9 یا بلوند خیلی روشن +۳۰ الی ۵۰ CC اکسیدان شماره ۱ روی پایه ۹

رنگساژ طلایی :
رنگ G9 طلایی ۱/۴ تیوپ+۱ قرص + ۳۰ الی ۵۰ CC  اکسیدان شماره ۱ روی پایه ۹

فرمول رنگساژ زیتونی :
رنگ M8 زیتونی ۱/۴ تیوپ (ده سانت) +۳۰ الی ۵۰ CCاکسیدان شماره ۱ بر روی پایه ۸

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر