فرمول رنگ عسلی نسکافه ای بدون دکلره

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ عسلی نسکافه ای بدون دکلره

عکس, فرمول رنگ عسلی نسکافه ای بدون دکلره

پایه مو= موی رنگ نشده یا موی قهوه ای پایه ۶ تا ۷
رنگ مو طلایی شماره ۸= یک چهارم تیوپ
نسکافه ای شماره ۸= یک چهارم تیوپ
مسی شماره ۷= یک چهارم تیوپ
دودی شماره ۸= یک چهارم تیوپ
واریاسیون بنفش، نقره ای، دودی، آبی= هرکدام ۲ سانت
اکسیدان شماره ۲

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر