فرمول رنگ موی دودی کاراملی بدون دکلره

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ موی دودی کاراملی بدون دکلره

عکس, فرمول رنگ موی دودی کاراملی بدون دکلره

رنگ کاراملی شماره ۷= نصف تیوپ
کاراملی شماره ۸= یک چهارم تیوپ
خاکستری مرواریدی شماره ۷= یک چهارم تیوپ
واریاسیون بنفش و نقره‌ای= ۲ سانت
اکسیدان ۹ درصد
فرمول ترکیب رنگ مو دودی با دکلره

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر