یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آرایشی

فرمول رنگ موی زیتونی بی دکلره

عکس, فرمول رنگ موی زیتونی بی دکلره

برای در آوردن موها به رنگ زیتونی روشن بدون استفاده از پودر دکلره ، در ابتدا موهای خود را با رنگ مو سه سفر یا روشن کننده سه سفر روشن کنید. بهتر است با اکسیدان ترکیب شود.پس از روشن شدن موها به صورت کامل، رنگ مو زیتونی را با سبز و نقره ای ترکیب کرده و با کسیدان شماره ۲ ترکیب کنید.بهتر است اکسیدان ۲ برابر رنگ مو باشد.بعد از مخلوط کردن میتوانید رنگ مو زیتونی را روی موهای خود گزاشته و پس از ۳۰ دقیقه بشورید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر