فرمول رنگ موی مسی قرمز روشن براق

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ موی مسی قرمز روشن براق

عکس, فرمول رنگ موی مسی قرمز روشن براق

برای به دست آوردن رنگ موهای مسی قرمز روشن از فرمول زیر استفاده کنید. (برای تهیه این رنگ موی زیبا، باید پایه موهای شما قهوه ای یا طلایی پایه ۶ تا ۸ باشد.)

رنگ مسی پایه ۷ – ۱/۲ تیوپ

۲. بلوند صحرایی – ۱/۸ تیوپ

۳. بلوند استوایی – ۱/۴ تیوپ

۴. قرمز فالونی – ۲ سانتی متر

۵. واریاسیون مسی – ۲ سانتی متر

۶. اکسیدان ۹ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر