فرمول رنگ موی کاراملی روشن برای موهای رنگ نشده

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ موی کاراملی روشن برای موهای رنگ نشده

عکس, فرمول رنگ موی کاراملی روشن برای موهای رنگ نشده

برای استفاده از این فرمول باید موهای شما رنگ نشده و تیره باشد.

کاراملی خیلی روشن پایه ۹: ۳/۴ تیوپ
بلوند دودی پایه ۹: ۱/۸ تیوپ
بلوند زیتونی پایه ۸: ۱/۸ تیوپ
واریاسیون بنفش، آبی، نقره ای: از هرکدام ۲ سانت
اکسیدان ۹ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر