فرمول رنگ موی کاراملی روشن برای موهای رنگ شده

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ موی کاراملی روشن برای موهای رنگ شده

عکس, فرمول رنگ موی کاراملی روشن برای موهای رنگ شده

برای استفاده از این فرمول باید موهای شما قهوه ای یا طلایی پایه ۶ تا ۸ باشد.

رنگ کاراملی خیلی روشن پایه: نصف تیوپ
بلوند دودی پایه ۸: یک چهارم تیوپ
بلوند زیتونی پایه ۸: یک چهارم تیوپ
واریاسیون آبی، بنفش، نقره ای: از هرکدام ۲ سانت
اکسیدان ۹ درصد

هم چنین ببنید : فرمول رنگ موی کاراملی روشن برای موهای رنگ نشده

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر