فرمول رنگ موی کرم کاراملی برای مو

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ موی کرم کاراملی برای مو

عکس, فرمول رنگ موی کرم کاراملی برای مو

پایه ۸ دکلره
کاراملی پایه ۷: یک چهارم تیوپ
رنگ مو بژ پایه ۷: یک چهارم تیوپ
رنگ طبیعی پایه ۱۰: نصف تیوپ
واریاسیون بنفش و نقره ای: ۲ سانت
اکسیدان ۶ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر