فرمول رنگ مو خاص دودی طلایی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ مو خاص دودی طلایی

عکس, فرمول رنگ مو خاص دودی طلایی

رنگ دودی طلایی= نصف تیوپ
بلوند خیلی روشن= یک سوم تیوپ
اکسیدان ۹ درصد
پایه ۹ دکلره

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر