فرمول رنگ مو کاراملی تیره برای موها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول رنگ مو کاراملی تیره برای موها

عکس, فرمول رنگ مو کاراملی تیره برای موها

پایه مو: موی رنگ نشده یا موی قهوه ای یا طلایی پایه ۶ تا ۸
کاراملی تیره پایه ۶: ۳/۴ تیوپ
دودی پایه ۷: ۱/۴ تیوپ
واریاسیون آبی و بنفش: از هر کدام ۲ سانت
اکسیدان شماره ۱

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر