محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آرایشی » فرمول رنگ کاراملی بژ گرم کلیک کن

فرمول رنگ کاراملی بژ گرم کلیک کن

آرایشی | ۸ بازدید

عکس, فرمول رنگ کاراملی بژ گرم کلیک کن

فرمول رنگ کاراملی بژ گرم
پایه ۸ دکلره – شسستشو با شامپو ضد زردی

نصف تیوپ – رنگ مو بژ ۷

یک چهارم تیوپ – دودی ۸.۱

رنگ مو کاراملی پایه نه – یک چهارم تیوپ

رنگ قرمز ۶.۶۶ – یک سانت

دو بند انگشت واریاسیون بنفش

اکسیدان ۶ درصد

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آرایشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰