فرمول صحیح رنگساژ بلوند طلایی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول صحیح رنگساژ بلوند طلایی

 

عکس, فرمول صحیح رنگساژ بلوند طلایی

دکلره پایه ۹
رنگ طلایی – ۱۰ سانت
اکسیدان شماره ۱- ۳۰ تا ۵۰ سانت

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر