فرمول مسی کاراملی بدون دکلره

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول مسی کاراملی بدون دکلره

عکس, فرمول مسی کاراملی بدون دکلره

این رنگ موی جذاب یکی دیگر از طیفهای رنگ موی مسی است که شما برای به دست آوردن آن باید موها را به پایه ۷ یا ۸ برسانید. سپس از فرمول زیر استفاده کنید.

۱. رنگ مو شماره ۸.۷۰ – ۱۰ سانتی متر

۲. رنگ موی شماره ۵.۲۳ – ۱/۴ تیوپ

۳. رنگ موی شماره ۱۰۰.۱ – ۱/۲ تیوپ

۴. اکسیدان ۳ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر