فرمول کامل رنگ مو عسلی متوسط بدون دکلره

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرمول کامل رنگ مو عسلی متوسط بدون دکلره

عکس, فرمول کامل رنگ مو عسلی متوسط بدون دکلره

پایه مو : موی رنگ نشده یا موی قهوه ای یا طلایی پایه ۵ تا ۷
رنگ مو طلایی شماره ۸: نصف تیوپ
مسی پایه ۷: نصف تیوپ
دودی پایه ۷: یک هشتم تیوپ
واریاسیون آبی و بنفش: ۲ سانت از هر کدام
اکسیدان شماره ۲

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر