فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه

برای هر تمرین ۵ ست ۱۰ تایی انجام دهید تا در سرتاسر پاهایتان سوزش عمیق‌تری حس کنید. حالا هر کجا که باشید بدون نیاز به تجهیزات، می‌توانید یک تمرین حرفه‌ای برای پاهایتان انجام دهید.

تمرین اول: اسکات جدا بلغاری

عکس, فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه


تمرین دوم : اسکات با یک پا

عکس, فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه


تمرین سوم  : اسکات پیستول

عکس, فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه


تمرین چهارم : لانگ تعظیمی

عکس, فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه


تمرین پنجم : لانگ معکوس

عکس, فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه


تمرین ششم : لانگ عرضی

عکس, فرم دهی جذاب به پایین تنه در منزل بدون دستگاه

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر