محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » فوت و فن های پرورش ماهی در قفس

فوت و فن های پرورش ماهی در قفس

آموزشی | ۱۸ بازدید

عکس, فوت و فن های پرورش ماهی در قفس

تعمیر و نگهداری قفس: قفس در اثر طوفان، جانوران شکارچی، اشیای شناور روی آب،کشتیرانی و دزدان، فرسوده و خراب می شود. قفس باید برای استفاده مجدد در فصول بعدی پرورش، تعمیر شود. پارگیهای کوچک توری قفس با نخهای ابریشمی در محل ترمیم شود، اگر صدمه دیدگی زیاد است باید کیسه تور تعویض یا در ساحل تعمیر شود.

جلوگیری از گرفتگی چشمه ها و تعویض سریع تر آب در قفس: بهتر است همراه با افزایش وزن ماهی ها، به ویژه در محیط های دریایی، کیسه های توری را با توری چشمه بزرگ تر تعویض کرد.قفس باید به راحتی قابل دسترس و دارای یک راه ورودی جهت عملیات غذادهی روزانه، مراقبت و تمیز کردن باشد. وجود یک اسکله برای رفت و آمد بر روی قفسها لازم است. اسکله ای با عرض یک متر می تواند ۲ قفس ماهی را پشتیبانی کند. یک قفس در یک سوی اسکله و دیگری در ناحیه انتهایی اسکله واقع شود.

آگاهی از کیفیت آب در طول دوره پرورش: مهمترین پارامترهای آب، اکسیژن محلول و دماست. دما باید به طور روزانه در اول صبح، وسط روز و اوایل شب، اندازه گیری و در جدول مشخصی ثبت شود. اندازه گیری سایر پارامترها از قبیل عمق شفافیت، pH و نیتروژن نیز الزامی است.

آگاهی از سلامتی ماهیان پرورشی و پرورش دهندگان: هرگونه تغییر در ظاهر، پوست، چشم، باله ها و دم در طول دوره پرورش می تواند علامت بیماری باشد. جمع آوری ماهی های مرده در قفس از سرایت بیماری جلوگیری میکند. جهت جلوگیری از شیوع بیماری های مسری، پرورش دهندگان باید نکات بهداشتی را رعایت نمایند.

آگاهی از میزان رشد ماهی های قفس: در فواصل منظم از ماهی ها نمونه گیری و وزن و طول آنها تعیین شود.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰