فوت کوزه گری برای پختن استیک آبدار

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فوت کوزه گری برای پختن استیک آبدار

عکس, فوت کوزه گری برای پختن استیک آبدار

اگر در پختن استیک گوشت مهارت ندارید و استیک های شما خشک یا غیر قابل جویدن می شوند با این فوت کوزه گری همراه شوید.  فوت کوزه گری برای تهیه استیک های آبدار، زمان دادن به گوشت پس از پخت کامل آن است. سرد شدن باعث می شود فیبرهای ماهیچه ای منبسط شوند و آب بیشتری را درون خود نگه دارند.

سیاری از سرآشپزها به شما توصیه می کنند برای حفظ رطوبت استیک، ابتدا هر دو روی آن را با حرارت بالا در ماهیتانه سرخ کنید؛ اما واقعیت آن است که اگر دو تکه استیک مشابه را تا رسیدن به دمای داخلی برابر حرارت دهید، آن تکه ای که ابتدا فرپزی (پخته شده در فر) و سپس سرخ شده است، به مراتب آبدارتر از نمونه ای است که اول سرخ و سپس فرپزی شده است. چرا؟ حرارت بالاتر، فیبرهای ماهیچه ای را بیشتر منقبض می کند و آب بیشتری از آنها خارج خواهد کرد، با دانستن این نکته ساده تر می توانیم به علت آبدارتر بودن استیک هایی پی ببریم که ابتدا فرپزی شده اند.

این استیک ها با حرارت درون فر گرم شده اند و نسبت به گوشت های استیکی سرد، به زمان کوتاه تری برای سرخ شدن سطح خود در ماهیتابه نیاز دارند، در نتیجه آب کمتری از دست خواهندداد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر