فوت کوزه گری پف کردن سوفله و پختن وسط آن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فوت کوزه گری پف کردن سوفله و پختن وسط آن

عکس, فوت کوزه گری پف کردن سوفله و پختن وسط آن

سوفله را در دمای پایین تری در فر بگذارید و زمان بیشتری برای پخت به این غذا بدهید.  چرب کردن دیواره ظرف هم مهم است چون باعث می شود ترکیب مایع به دیواره نچسبد و به راحتی منبسط شود.

اگر این غذا بلافاصله سرو نشود، هوای داغ درون آن سرد و منقبض می شود، بخار آب هم به قطرات آب میعان پیدا می کند و حجم خود را از دست خواهدداد، در نتیجه پف سوفله می خوابد و شکل خود را از دست می دهد

. برای این که مانند آشپزهای ماهر سوفله تهیه کنید، کافی است آن را در دمای پایین تری در فر بگذارید و زمان بیشتری برای پخت به این غذا بدهید. این کار باعث می شود مرکز سوفله به خوبی بپزد و با سرد شدن، پف اولیه خود را از دست ندهد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر