فیلتر قهوه برای ماسک خوب است یا خیر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلتر قهوه برای ماسک خوب است یا خیر

عکس, فیلتر قهوه برای ماسک خوب است یا خیر

گول تبلیغات را نخوریم . هر ماسکی برای پیشگیری از کرونا مناسب نیست. بر عکسه آنچه که در سایتهای فروش آنلاین  میخوانید که فیلتر قهوه برای فیلتر ماسک خوب است ،جالب است بگوییم که فیلتر قهوه، نفس کشیدن را سخت می‌کند، بنابراین شما از اطراف فیلتر نفس خواهید کشید نه از پشت آن. با یک مثال ساده میتوانیم بهتر این را درک کنیم .مثلا وقتی یک شیلنگ آب دستتان است و شما انگشت شست خود را روی قسمتی از آن می‌گذارید و آب به اطراف پخش می‌شود ،همین اتفاق در مورد فیلتر قهوه می‌افتد، یعنی جریان هوایی که تنفس می‌کنید در اطراف فیلتر خواهد بود، نه از طریق فیلتر و این هدف شما برای استفاده از ماسک نیست.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر