فیلم آموزش بافت هلندی دو طرفه به زبان فارسی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش بافت هلندی دو طرفه به زبان فارسی

عکس, فیلم آموزش بافت هلندی دو طرفه به زبان فارسی

برای این مدل بافت مو نیاز نیست که شما موهای خیلی بلندی داشته باشید با موهای متوسط نیز می توان این بافت هلندی دو طرفه را انجام داد  . دقت کنید در این بافت دست به هر جهشی باشد بافت در همان جهت انجام می شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر