فیلم آموزش تعویض وایر و شمع خودرو برای مبتدی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش تعویض وایر و شمع خودرو برای مبتدی

عکس, فیلم آموزش تعویض وایر و شمع خودرو برای مبتدی

فیلم آموزش تعویض وایر و شمع خودرو را برای شما در این پست از یاس فان قرار داده ایم اما در ابتدا باید حتما بدانید که برای چیدن وایر ابتدا باید بدانید سیلندر یک کدام هست .سیلندر یک همیشه از سمت تسمه تایم ویا زنجیر تایم محاسبه می شود و ترتیب احتراق نیز براساس آن پیدا می شود یعنی اول سیلندر یک در حالت احتراق بعد سیلتدر ۳ در حالت احتراق وبعد نوبت سیلندر ۴ ودر آخر سیلندر ۲ در حالت احتراق می باشد پس به این ترتیب یادتان باشد ۱۳۴۲ و همیشه در خودروهای ساژم و زیمنس کوئل دوبل بصورت جفت جفت جرقه می زند یعنی ۱ با ۴ و ۲ با ۳ واگر جای وایر ۱ با ۴ یا ۲با ۳ عوض بشود موردی ندارد ولی نیاید جای وایر ۱و۴ با ۲و۳ جابه جا شود پس اگر تا اینجا فهمیدید بریم سر وایر چینی

فیلم آموزش تعویض وایر و شمع خودرو برای مبتدی کلیک کنید

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر