فیلم آموزش خط چشم خلیجی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش خط چشم خلیجی

عکس, فیلم آموزش خط چشم خلیجی

ما در این ویدئو، از سایه آبی اکلیلی در وسط و سایه مشکی در گوشه چشم استفاده کرده ایم. سایه مشکی می تواند نقش دنباله خط چشم را بازی کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر